ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
A การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา ขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24-28 กันยายน 2561 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษฯ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา ขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2561 A พิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล(ในร่ม) ขั้นต้น Level 1 ระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม2561 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม ชั้น 1 Level 1 A พิธีส่งตัวนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ตัวแทนจังหวัดนครราชสีมา A พิธีเปิดการแข่งขัน”วิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ ประจำปี 2560 A การอบรมการพัฒนาบุคลากรกีฬา ด้านผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอลในร่ม Level 1 ระหว่างวันที่ 13-19 กรกฏาคม 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา A พิธีส่งตัวนักกีฬาคนพิการแห่งชาติและ มอบชุดวอร์ม A การพัฒนาบุคลากรกีฬาด้านผู้ตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล Level 1
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006925