ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
จำนวนการเปิดอ่าน 522
ให้คะแนนสำหรับเนื้อหานี้

 

ขอแจ้งเรื่องการขึ้นทะเบียนนักกีฬา

สังกัด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ  ครั้งที่47  “ศรีสะเกษเกมส์”

#หมดเขตขึ้นทะเบียนนักกีฬา#

ภายในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563

สมัครขึ้นทะเบียนนักกีฬาในวันเวลาราชการ

วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

  

#เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนนักกีฬา สังกัด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา

 

#ขึ้นตามสูติบัตร

 กรณีเกิดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดูตาม

-  ใบสูติบัตร (ใบเกิด)

- สำเนาสูติบัตร 1 แผ่น

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 แผ่น

- ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 แผ่น

#เอกสารที่เป็นสำเนา นักกีฬาต้องรับรองสำเนาถูกต้อง มาด้วยนะครับ

----------------------  

 

 

#ขึ้นตามสถานศึกษา

กรณีที่ไม่ได้เกิดในจังหวัดนครราชสีมา

- ใบรับสถานศึกษา (ฉบับจริง) 1 แผ่น

- สำเนาสูติบัตร 1 แผ่น

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 แผ่น

- ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 แผ่น

#เอกสารที่เป็นสำเนา  นักกีฬาต้องรับรองสำเนาถูกต้อง  มาด้วยนะครับ
 

#ขึ้นตามสถานประกอบอาชีพ

กรณีที่ไม่ได้เกิดในจังหวัดนครราชสีมา

- ใบรับสถานประกอบอาชีพ (ฉบับจริง) 1 แผ่น

- สำเนาสูติบัตร 1 แผ่น

- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 แผ่น

- ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

- แบบคำขอย้ายสังกัด ฉบับจริง (ถ้ามี)

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 แผ่น

#เอกสารที่เป็นสำเนา นักกีฬาต้องรับรองสำเนาถูกต้อง มาด้วยนะครับ

----------------------

#ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา

☎  044-932120

----------------------

ที่อยู่ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.004724