ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
A กำหนดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติ กีฬาคนพิการแห่งชาติ (รอบคัดเลือก ตัวแทนภาค 3) และรอบระดับประเทศ A กำหนดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค3 บึงกาฬเกมส์ ณ จังหวัดบึงกาฬ A กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขัน การต้อนรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 A การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมกับสโมสรกีฬาสังกัดสมาคมฯ A พิธีพุทธาภิเษกพระชัยเมืองนครราชสีมา A การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 "บึงกาฬเกมส์" ณ จังหวัดบึงกาฬ A ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคมกีฬาขึ้นใหม่ทั้งชุด A สรุปเหรียญรางวัลรวมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 A นายกเทศมนตรี นายสุรวุฒิ เชิดชัย เป็นประธานส่งตัวนักกีฬาคนพิการและมอบชุดทีม การแข่งขันกีฬาคนพิการ และเจ้าหน้าที่จังหวัดนครราชสีมา A ส. 12/12/2015 14.00น. รศ.ดร.เชิดชัย โชครัตนชัย อุปนายก คนที่ 2 สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา นำทีม บุคลากรสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีม
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.026335