ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
A การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 "บึงกาฬเกมส์" ณ จังหวัดบึงกาฬ A ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการสมาคมกีฬาขึ้นใหม่ทั้งชุด A สรุปเหรียญรางวัลรวมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 A นายกเทศมนตรี นายสุรวุฒิ เชิดชัย เป็นประธานส่งตัวนักกีฬาคนพิการและมอบชุดทีม การแข่งขันกีฬาคนพิการ และเจ้าหน้าที่จังหวัดนครราชสีมา A ส. 12/12/2015 14.00น. รศ.ดร.เชิดชัย โชครัตนชัย อุปนายก คนที่ 2 สมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา นำทีม บุคลากรสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีม A ส. 12/12/2015 18.30น. นายสุรวุฒิ เชิดชัย นายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา มอบหมาย รศ.ดร.เชิดชัย โชครัตนชัย อุปนายก คนที่ 2 สมาคมกี A โบว์ลิ่งประเภทชายเดี่ยว ได้เหรียญทองกับเหรียญทองแดงในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่44 นครสวรรค์เกมส์ A สัตว์นำโชค (Mascot) มังกร ชื่อเสี่ยวหลง งานกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 นครสวรรค์เกมส์ 2558 A กำหนดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๔ (พ.ศ. 2558) "นครสวรรค์เกมส์"
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.007362